Vulkaner

Vulkaner är där öppningar i jordskorpan gör att magma tränger upp. När magman stelnat eller kallnat kallas den för lava. Det finns två  huvudtyper av vulkaner. De som har ett långsamt förlopp där magman är lös och gaser som finns inne i vulkanen lätt kan pysa ut och försvinna. Den andra typen är de vulkaner som har ett explosivt förlopp. Magmans sammansättning gör att gaserna blir kvar och det bildas ett tryck som gör att vulkanen exploderar. Hela berget kan rämna och förlopper går mycket snabbt. Det som dödar är inte lavan eftersom den flyter långsamt, utan giftiga gaser som srtömmar längs bergssidorna. Det som avgör vilken typ av vulkan det är är mängden kisel.